Binnenvaart

Zoals:

 • Rijnpatent
 • Groot vaarbewijs
 • Dienstboekje
 • Klein vaarbewijs

Inhoud keuring:

 • Anamnese en familieanamnese (invullen via de link op onze website)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 •         Onderzoek urine (ter plaatse lozen)
 •         Op indicatie: aanvullend onderzoek van bloed of ontlasting
 •         Onderzoek van het gezichtsorgaan
 •         Bepaling van gezichtsscherpte
 •         Bepaling van het nabijzien
 •         Onderzoek van de oogbewegingen
 •         Controle dubbelzien
 •         Onderzoek van de gezichtvelden
 •         Onderzoek van het kleurenonderscheidingsvermogen
 •         Onderzoek van het gehoororgaan
 •         Onderzoek met de otoscoop
 •         Bepaling van de gehoorscherpte.

Medicijnen: bij eventueel medicijngebruik op de anamneselijst aangeven
Op indicatie, bij twijfel of indien voorgeschreven in de keuringseisen; het opvragen van medische informatie en specialistische rapporten of het aanvragen van specialistische deelonderzoeken.

Rijnpatent en Groot vaarbewijs:
Aanvangskeuring met herhalingskeuringen vanaf het 50e jaar iedere 5 jaar en vanaf het 65e jaar ieder jaar.

Overige bemanning (dienstboekje):
Aanvangskeuring, met herhalingskeuringen vanaf het 65e jaar ieder jaar.

Klein vaarbewijs:
Eigen verklaring met zonodig een keuring bij aanvang, met herhalingen vanaf het 65e jaar iedere 3 jaar.

Hier de link naar Inspectie Leefomgeving en Transport. http//www.ilent.nl 

Download hier het keuringsformulier.