Medische keuringen

Mediboeg is gespecialiseerd in medische keuringen en onderzoeken op velerlei gebied. U kunt hierbij denken aan medische keuringen voor verzekeringsmaatschappijen (hypotheek-, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, rijbewijskeuring, scheepvaartkeuring, offshorekeuring, health-checks, aanstellings- en periodieke keuringen, arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor bedrijven en second opinions voor de eerstlijnsgeneeskunde (huisarts)

Uw privacy

Bij het uitbrengen van een advies is Adviesbureau Mediboeg gebonden aan een aantal regels. Deze zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en AVG.

Wat betekent dit voor u?

Heel eenvoudig, Mediboeg vraagt bijvoorbeeld aan u of het adviesrapport of de uitslag van de keuring aan de opdrachtgever mag worden verstuurd. U heeft daarnaast het recht van inzage en de mogelijkheid om het rapport te corrigeren op feitelijke onjuistheden of aan te vullen. De gegeven die wij verzamelen vallen onder de Wet Persoonsregistratie en AVG en kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden worden doorgegeven. U kunt ook bij ons informeren over welke gegevens we beschikken.