Zeevaart

Alle gemonsterde zeevarenden: Keuring lichamelijke geschiktheid:

 • Vaarbevoegdheid (STCW)
 • Rijnpatent
 • Groot vaarbewijs
 • Klein vaarbewijs

Zeevarenden met uitkijk- of wachtfunctie:

 • Keuring gezichts- en gehoororgaan.
 • Iedere 2 jaar.

Inhoud keuring:

 • Anamnese en familieanamnese (invullen via de link op onze website)
 • Algemeen lichamelijk onderzoek
 • Algemene beoordeling van de geestelijke gesteldheid
 • Onderzoek urine (ter plaatsen lozen)
 • Op indicatie: aanvullend onderzoek van bloed of ontlasting 
 • Onderzoek van het gezichtsorgaan:
 •         Bepaling van gezichtsscherpte
 •         Controle op het bezit van een adequate reservebril
 •         Bepaling van het nabijzien
 •         Onderzoek van de oogbewegingen
 •         Controle dubbelzien
 •         Onderzoek van de gezichtvelden
 •         Onderzoek van het kleurenonderscheidingsvermogen
 •         Onderzoek van het gehoororgaan:
 •         Onderzoek met de otoscoop
 •         Bepaling van de gehoorscherpte.

Medicijnen: bij eventueel medicijngebruik op de anamneselijst aangeven
Op indicatie, bij twijfel of indien voorgeschreven in de keuringseisen; het opvragen van medische informatie en specialistische rapporten of het aanvragen van specialistische deelonderzoeken.

Bij geconstateerde afwijkingen, bij twijfel of in bijzondere omstandigheden zal een keuring door een aangewezen KNO- of oogarts noodzakelijk blijven.

Als u bij ons bent gekeurd voor de scheepvaart, krijgt u automatisch een oproep voor de volgende keuring.

Bij wereldwijd : Paspoort meenemen.

Voor personen die niet afkomstig zijn uit of wonen in een risicogebied is het verplichte onderzoek naar tuberculose per 1 oktober 2015 vervallen. Op de Geneeskundige Verklaring Zeevaart wordt het onderzoek naar tuberculose niet meer specifiek vermeld.

Voor personen die wel afkomstig zijn uit of wonen in een risicogebied is het verplichte onderzoek nog steeds van kracht.

(Bron Inspectie Leefomgeving en Transport).

Het onderzoek naar tuberculose kan uitgevoerd worden met behulp van een X-thorax, een Mantoux test of bloedonderzoek (IGRA-test).

 Hier de link naar Inspectie Leefomgeving en Transport  http://www.ilent.nl/

Download hier het keuringsformulier.