Verzuimbegeleiding en Arbowet

1. Wet verbetering Poortwachter

Per 1 april 2002 is de nieuwe Wet verbetering Poortwachter ingevoerd. Doel van deze wet: de kansen op reïntegratie van zieke werknemers verbeteren door werkgever en werknemer hiervoor meer verantwoordelijkheid te geven. Om de situatie duidelijk in kaart te brengen maakt de bedrijfsarts uiterlijk voor het einde van de zesde week een probleemanalyse. Aan de hand van deze PA maken de werknemer en de werkgever uiterlijk voor het einde van de achtste week samen een plan van aanpak.

2. Arbowet

De Arbowet is per 1 juli 2005 gewijzigd om bedrijven meer keuze te geven wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim. Na de wetswijziging zijn bedrijven nog steeds verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij preventie- en verzuimaanpak, maar zijn er alternatieven voor het contract met de arbodienst. Onder voorwaarden kan de werkgever kiezen voor de maatwerkregeling. Dit betekent o.a. dat voor ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsomstandhedenspreekuur, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen een bedrijfsarts beschikbaar moet zijn.

3. Tarieven

Op basis van verrichtingen is geschikt voor bedrijven met een laag verzuim. Op grond van het lage verzuim kunnen de kosten van verzuimbegeleiding lager uitvallen dan bij een compleet abonnement. Het verrichtingen abonnement is bij uitstek geschikt voor het MKB. In het verrichtingen abonnement is een vast abonnementsbedrag voor administratie en automatiseringskosten per werknemer per jaar opgenomen. Voor grotere bedrijven zijn op basis van het verzuimpercentage complete abonnementen of maatwerkcontracten mogelijk. De tarieven zijn op aanvraag beschikbaar en het is mogelijk om een maatwerk offerte aan te vragen