Duikerskeuring

Iedereen die via de Nederlandse Onderwatersport Bond het sportduiken wil beoefenen dient gekeurd te worden. Deze verplichting valt af te lezen uit de Statuten van de NOB.

Vanaf mei 2021 kunnen duikers met de online medische zelftest regelmatig toetsen of er een advies van een duikerarts nodig is. De test is bedoeld voor duikers die al een eerste keuring, de aanvangskeuring, hebben ondergaan. Deze online test mag nu ook gebruikt worden voor nieuwe duikers die een introductieduik in het zwembad maken.
Nieuwe duikers vullen de test thuis of in het zwembad in en helpt de duiker of instructeur te bepalen of er een advies van een duikerarts nodig is.  Als iemand nog nooit medisch is gekeurd en start met duiken, dus niet alleen een introductieduik, dan is een eerste keuring verplicht.
Kijk voor de online zelftest op www.medischecheckvoorduikers.nl

De normale keuringstermijn voor het sportduiken is 3 jaar. Na het 50ste jaar is de normale keuringstermijn 1 jaar.

Keuring bestaat uit:

  • Anamneselijst invullen
  • lichamelijk onderzoek
  • op indicatie longfunctieonderzoek