Duikerskeuring in Den-helder

Iedereen die via de Nederlandse Onderwatersport Bond het sportduiken wil beoefenen dient gekeurd te worden. Deze verplichting valt af te lezen uit de Statuten van de NOB.

De normale keuringstermijn voor het sportduiken is 3 jaar. Na het 50ste jaar is de normale keuringstermijn 1 jaar.

Keuring bestaat uit:

  • Anamneselijst invullen
  • lichamelijk onderzoek
  • op indicatie longfunctieonderzoek